Kategoriat
Uncategorized

Osta uusi mobiili kotelo ja pidä taukoa puhelimesta, jos se vie kaiken ajan – liiallinen puhelimen käyttö voi aiheuttaa yksinäisyyttä

Yksinäisyys on Suomessa iso ongelma. Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvilla LGBTIQ-ihmisillä yksinäisyyden kokemukset ovat yleisiä. Usein käy niin, että ihminen on asiansa kanssa aivan yksin eikä voi jakaa kokemuksiaan kenenkään kanssa. Jos muiden seurassa pitää esittää jotain muuta kuin mitä oikeasti on, saattaa olla helpompaa välttää muiden kohtaamisia.

Ne, jotka uskaltavat rohkeasti olla omina itsenään, voivat puolestaan altistua syrjinnälle ja ennakkoluuloille. Jatkuva stressitilassa oleminen ja eläminen voi lisätä masennuksen, ahdistuksen ja muiden mielenterveysongelmien riskiä. Nämä puolestaan aiheuttavat yksinäisyyttä.

Moni hakee yksinäisyyden kokemuksiinsa tukea erilaisista sosiaalisen median yhteisöistä. Siitä voi olla sekä hyötyä että haittaa. Siksi on tärkeää tunnistaa yksinäisyyden merkit, sillä yksinäisyyteen ja sen yksilölle ja yhteiskunnalle aiheuttamiin vaikutuksiin voidaan vaikuttaa erilaisilla toimilla.

Some tarjoaa vertaistukea, mutta voi myös eristää

Mobiililaitteet, sosiaalinen media ja erilaiset verkkoalustat voivat toimia monen ihmisen ainoana sosiaalisena kontaktina. Kasvokkaiset kontaktit muihin ihmisiin voivat olla olemattomat. Ihminen saattaa unohtaa, että välillä olisi hyvä lähteä ulos tapaamaan muita – ja jättää puhelin kotiin. Jos onnistuu viettämään aikaa ilman puhelinta, voi sen jälkeen palkita itsensä vaikka uudella mobiili kotelo ostoksella. Koteloita voi löytää esimerkiksi SkalHuset.fi -sivulta.

Sosiaalisen median sivustot ja erilaiset verkkoalustat ja -yhteisöt tarjoavat helpon tavan luoda yhteyksiä. Niiden avulla voi seurata muita ihmisiä, identifioitua heihin ja kertoa halutessaan itsestään. Voi liittyä erilaisiin ryhmiin ja foorumeihin ja käydä mielekkäitä keskusteluja muiden samanhenkisten ihmisten kanssa. Tämä voi auttaa luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, silloin kun tuntee olevansa yksin. Monelle yksinäisyyden kanssa kamppailevalle henkilölle mobiililaite toimiikin lohdun lähteenä.

On kuitenkin tärkeää tunnistaa, milloin on liian riippuvainen mobiililaitteesta. Voi olla, että irrottautuminen virtuaalimaailmasta ja fyysisten yhteyksien luominen muihin ihmisiin on muuttunut vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Vaikka kokisi saavansa tukea ja ystävyyden kokemuksia verkosta, se ei riitä. Voidakseen hyvin ihminen tarvitsee myös toisen ihmisen läsnäoloa ja läheisyyttä.

On siis tärkeää pitää mielessä, että oikean elämän yhteydet ovat tärkeitä, jotta voi tuntea olevansa rakastettu ja hyväksytty. On otettava taukoa somesta, jätettävä puhelin kotiin ja lähdettävä ulos tapaamaan ihmisiä. Verkossa solmittuja ystävyyssuhteita voi hyödyntää, kun miettii, kenelle uskaltaisi ehdottaa tapaamista.

Moniperustaisen syrjinnän kokemukset

Yksinäisyys voi tuntua musertavalta, jos sen lisäksi kokee jatkuvaa syrjintää. Monet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kärsivätkin kroonisesta stressistä vähemmistöasemansa takia. Koko elämä saattaa pyöriä vähemmistöön kuulumisen aiheuttamien ongelmien ympärillä. Kaikki voimavarat menevät vähemmistöstressistä selviytymiseen ja voi olla vaikeaa keskittyä esimerkiksi opintoihin, työelämään tai muihin elämässä merkityksellisiin asioihin.

Moniperusteisesta syrjinnästä puhutaan, kun henkilö kuuluu useampaan kuin yhteen vähemmistöön ja kokee sen vuoksi syrjintää. Esimerkiksi henkilö, joka kuuluu sukupuolivähemmistöön ja joka itse tai jonka vanhemmat ovat syntyneet muualla kuin Suomessa, voi kohdata moniperusteista syrjintää. Tämä voi entisestään lisätä eristäytyneisyyden ja yksinäisyyden kokemuksia. Ihminen ei ehkä tunne olevansa edustettuna missään ryhmässä ja tuntee, että ei oikeastaan kuulu mihinkään. Osattomuuden kokemus voi olla hyvin vahva.

Myös pienillä paikkakunnilla asuvat LGBTIQ-ihmiset saattavat tuntea itsensä erittäin yksinäiseksi. Voi olla vaikeaa löytää omalta paikkakunnalta muita, jotka jakaisivat samat kokemukset ja ymmärtäisivät ne haasteet, joita yhteisöön kuuluminen tuo mukanaan. Mahdollisuuksia viettää aikaa ulkona samalla tavalla ajattelevien ja kokevien ihmisten kanssa ei yksinkertaisesti ole. Ainoa mahdollisuus on olla kotona ja saada tukea ja ystäviä verkon välityksellä.

Yksinäisyyden voittaminen

Yksinäisyys aiheuttaa fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia seurauksia. Yksinäisyys saattaa lisätä esimerkiksi masennuksen, ahdistuneisuuden, unihäiriöiden ja unettomuuden riskiä. Se saattaa aiheuttaa myös toivottomuuden ja arvottomuuden tunteita ja pahimmillaan itsetuhoisia ajatuksia. Yksinäisyys voi lisätä ihmisten epäluottamusta muita kohtaan, mikä vaikeuttaa merkityksellisten ihmissuhteiden solmimista.

Ihmiset, joilla sen sijaan on vahvat sosiaaliset suhteet, ovat fyysisesti ja psyykkisesti paremmassa kunnossa, elävät pidempään ja kärsivät harvemmin masennuksesta tai ahdistuksesta. Sen tähden on tärkeää tunnistaa yksinäisyydestä kärsivät ihmiset ja panostaa heidän tukemiseensa erilaisin keinoin.  Seuraavassa avataan muutamia keinoja, miten syrjintään ja yksinäisyyden kokemuksiin voidaan vaikuttaa.

Edistetään yhteiskunnan monimuotoisuutta

Monimuotoisuuden edistäminen auttaa parantamaan erilaisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten hyvinvointia. Esimerkiksi monimuotoisempien työpaikkojen luominen ja vähemmistöjen edustuksen edistäminen johtotehtävissä voivat auttaa luomaan ympäristön, jossa kaikki voivat olla mukana ja tuntea itsensä hyväksytyksi. On myös tärkeää investoida aloitteisiin ja toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on lisätä eri yhteisöjen ja vähemmistöjen yleistä hyväksyntää ja arvostusta.

Lisätään tietoisuutta ja tarjotaan tukea

LGBTQ-ihmisille tarjoavat tukea erilaiset vertaisryhmät ja yhteisöt. Ne toimivat sekä verkossa että paikallisesti. Nämä ryhmät tarjoavat turvallisen ja tervetulleeksi toivottavan tilan. Ne voivat myös tarjota neuvoja ja opastusta seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyyn. Monissa yliopistoissa ja korkeakouluissa on LGBTQ-opiskelijajärjestöjä, jotka antavat tietoa ja tukea.

Varmistetaan, että kukaan ei jää yksin

On tärkeää muistaa, että vaikeita omalle kohdalle tulevia asioita ei tarvitse kokea yksin. Vertaistuki ei kuitenkaan aina riitä. Kun tuntuu, että ei jaksa yksinäisyyden kokemuksien ja muiden haasteiden kanssa, on tärkeää olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen. Siksi tarvitaan saavutettavampia mielenterveyspalveluja ihmisille, joille yksinäisyys tai syrjinnän kokemukset ovat jo aiheuttaneet vakavia haasteita.

Yksinäisyys voi olla vaikea ja musertava kokemus, mutta sen ei tarvitse kestää ikuisesti. Toisten puoleen kääntyminen voi auttaa vähentämään osattomuuden tunnetta. Muiden avulla voi löytää välineitä käsitellä omia tunteita ja keinoja voida paremmin.

Kategoriat
Uncategorized

Miksi ihmiset osallistuvat Pride-marssille?

Pride-marsseja järjestetään vuosittain eri puolilla maailmaa. Marssille osallistuminen ensimmäistä kertaa voi olla monelle iso askel elämässä. Se voi olla ensimmäinen kerta, kun uskaltaa olla julkisesti täysin oma itsensä ja yhdessä muiden kanssa se saattaa olla helpompaa kuin yksin. Moni yhteisöön kuulumaton puolestaan tulee marssille osoittaakseen tukea ja vaikuttaakseen yhteiskunnan asenteisiin eri vähemmistöjä kohtaan.

Onkin hyvä muistaa, että ihmisillä on erilaisia syitä marssille osallistumiseensa. Ehkä sinäkin löydät jonkun syyn osallistua Pride-marssille, kun se seuraavan kerran järjestetään.

Pride-marssi tarjoaa iloa ja vertaistukea

Ihmiset kamppailevat erilaisten asioiden kanssa. Joku miettii alan vaihtoa, toinen kryptovaluuttaan sijoittamista ja Ethereumin ostamista, josta voit lukea lisää täällä: ostaethereum.fi. Pride-marssille osallistuvat puolestaan kamppailevat usein identiteettikysymysten ja mahdollisten syrjintäkokemusten kanssa. Marssille osallistuminen onkin oiva tilaisuus luoda yhteyksiä niihin muihin henkilöihin, jotka ovat saattaneet käydä läpi samanlaisia pohdintoja ja vastoinkäymisiä.

Pride-marssi tarjoaa myös foorumin omien tarinoiden ja kokemusten jakamiseen. Ihmiset voivat ilmaista itseään vapaasti ja tuntea kuuluvansa yhteen: juhlia ja iloita yhdessä. Voi olla helpompi hyväksyä oma itsensä, kun näkee muidenkin olevan ylpeitä omasta identiteetistään.

Pride-marssilla lisätään tietoisuutta ja vaikutetaan asioihin

Kyse ei kuitenkaan ole vain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksien juhlistamisesta ja itsensä hyväksymisestä. Pride-marssilla haetaan myös näkyvyyttä, jotta voidaan tiedottaa ja valistaa ihmisiä liikkeen kannalta tärkeistä asioista.

Pride-marssi onkin hyvä tapa levittää tietoisuutta sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvistä seikoista. Näkyvä marssi tarjoaa tilaisuuden valistaa ihmisiä esimerkiksi sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisen suuntautumisen muodoista ja kaikkien ihmisten kunnioittamisen tärkeydestä. Mitä enemmän marssille osallistuu ihmisiä, sitä näkyvämmin tietoisuutta voidaan lisätä.

Marssimalla mukana voi osoittaa solidaarisuuttaan

Pride-marssi on pohjimmiltaan solidaarinen. Siinä on kyse tuen osoittamisesta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville henkilöille. Marssimalla voi osoittaa, että kaikkien kokemukset ovat tärkeitä. Osallistumalla marssille voi myös viestittää siitä, että on motivoitunut vaikuttamaan asioihin ja on valmis taistelemaan yhdenvertaisuuden ja osallisuuden puolesta. Marssille osallistuminen on voimakas osoitus siitä, miten tärkeää on olla ylpeä omasta persoonastaan, ja miten tärkeää on puolustaa niitä asioita, joihin uskoo.

Osallistumalla Pride-marssille voi osoittaa tukea, saada näkyvyyttä tärkeälle asialle, luoda yhteyksiä muihin ja pitää hauskaa. Jos et itse aio osallistua, pidä ainakin mielessä edellä mainitut asiat, niin olet osaltasi vaikuttamassa siihen, että maailmasta tulee monimuotoisempi paikka kaikille.

Kategoriat
Uncategorized

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sijoitusmaailmassa

Sijoittamisen ajatellaan usein olevan heteromiesten hallitsema toimiala, mutta tämä oletus kyseenalaistetaan yhä enemmän. Vuosien varrella seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat saaneet näkyvyyttä myös sijoitusmaailmassa. Vaikka heillä on edelleen edessään monia haasteita, ilmassa on merkkejä edistymisestä. Katsotaanpa joitain tapoja, joilla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä pyritään tekemään näkyviksi ja paremmin osallistamaan sijoitusmaailmassa.

Yhtäläiset mahdollisuudet ovat iso osa tasa-arvoa

Tasa-arvo ei ole vain sitä, että annetaan ihmisten olla olemassa ja elää elämäänsä ilman tuomitsemista tai syrjintää. Se tarkoittaa myös yhtäläisten mahdollisuuksien tarjoamista kaikille sukupuoli-identiteetistä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Ottamalla nämä vähemmistöt mukaan sijoitusmaailmaan edistämme oikeudenmukaisempaa ympäristöä, jossa kaikilla on pääsy mahdollisiin sijoituksiin ja resursseihin. Tämä luo tilanteen, jossa kaikki voivat hyötyä samoista mahdollisuuksista taustastaan riippumatta.

Suomen pörssiyhtiöissä, kuten vaikka Outokummussa, ollaan monen muun maan yhtiöihin verrattuna edistyksellisiä tasa-arvon suhteen, mutta matkaa täydellisen osallistavaan sijoitusmaailmaan on vielä paljon. Outokummun osakkeesta voit halutessasi lukea lisää täältä: outokumpuosake.com

Lisää avoimia keskusteluja sijoitusmahdollisuuksista eri väestöryhmille

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat perinteisesti olleet aliedustettuina sijoitusmaailmassa, mutta tilanne alkaa hiljalleen muuttua. Monet sijoitusyritykset keskittyvät tarjoamaan paremmat mahdollisuudet vähemmistösijoittajien (mukaan lukien seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat sijoittajat) osallistumiselle. Yhtiöiden LGBTQ-yhteisöihin kuuluvia johtohenkilöitä nostetaan yhä useammin esille, jotta samaan laajaan yhteisöön kuuluvat yksityiset sijoittajat rohkaistuisivat lähtemään isommin mukaan. Tällainen toiminta lisää myös yleisesti hyväksynnän ja tasa-arvon ilmapiiriä niin sijoitusmaailmassa kuin yhteiskunnassamme yleensä.

Myös erityisesti näiden vähemmistössä olevien väestöryhmien tarpeisiin räätälöityjen tuotteiden kehittämiseen on panostettu entistä enemmän. Nämä pitävät sisällään esimerkiksi erikoisrahastoja, jotka palvelevat juuri tätä väestörakennetta. Tarjoamalla enemmän myös vähemmistösijoittajille suunnattuja resursseja, nämä yritykset auttavat luomaan osallistavamman ympäristön alalle.

Osallistavamman ympäristön luominen

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat jo pitkään kohdanneet syrjintää sijoitusmaailmassa. Kuitenkin yhä useammat yritykset ryhtyvät toimiin luodakseen suvaitsevan ja turvallisen ympäristön kaikille sijoittajille sukupuolesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi alan sisällä on perustettu useita aloitteita, kuten erilaisia mentorointiohjelmia. Näiden tarkoituksena on auttaa vähemmistöomisteisia yrityksiä saamaan rahoitusta ja muita resursseja, joihin ei muuten saattaisi päästä käsiksi syrjivien käytäntöjen vuoksi. Tarjoamalla tukea ja resursseja tällaisille yrityksille, nämä aloitteet auttavat luomaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille sijoittajille.

Tasavertainen sijoitusympäristö kaikille

Kun seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt saavat enemmän näkyvyyttä sijoitusmaailmassa, on tärkeää, että jatkamme yhä työtä osallistavan ympäristön luomiseksi. Se ei ole nimittäin vielä läheskään valmis. Aidosti osallistavassa ja tasa-arvoisessa ympäristössä jokainen tuntee olonsa tervetulleeksi identiteetistä tai taustasta riippumatta. Aloitteilla, joilla pyritään esimerkiksi parantamaan vähemmistöomisteisten yritysten resurssien saatavuutta, otamme askeleita kohti oikeudenmukaisempaa järjestelmää – sellaista, jossa kaikilla on yhtäläiset mahdollisuudet menestyä joskus ankarassakin korporaatiomaailmassa. On rohkaisevaa nähdä yritysten ryhtyvän toimiin monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi alalla – jatketaan nyt eteenpäin!