Miksi nettiryhmistä voisi olla apua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille?

Internet mahdollistaa avoimen ja moniäänisen kommunikaation kaukana toisistaan elävien ihmisten välillä. Nettiin on syntynyt keskustelufoorumeita lähes mistä tahansa aiheesta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on omat keskustelufooruminsa ja netissä toimivat vertaistukiryhmänsä, jotka ovat monille tärkeä kommunikaatiokanava. Omien ajatusten, kokemusten ja tunteiden jakaminen anonyymissa ympäristössä on monelle vähemmistöön kuuluvalle henkilölle tärkeää, koska syrjityksi tulemisen pelossa asioista ei ehkä uskalleta puhua ääneen. Vertaistuki onkin todella tärkeää ihmisille, jotka tuntevat olevansa yksin siksi, että kuuluvat johonkin seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön.

Saman henkisten ihmisten löytäminen on tärkeää

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvien henkilöiden voi olla vaikeaa löytää saman henkisiä ihmisiä, joiden kanssa keskustella luottamuksellisesti mieltä painavista asioista tai joiden kanssa kokemuksien jakaminen olisi helppoa. Klikkaamalla itsensä nettiin kuka tahansa voi kuitenkin löytää saamanhenkisiä ihmisiä.

Netin suosio selittyykin osittain sillä, että sen kautta lukuisat ihmiset ovat löytäneet oman yhteisönsä, jossa he saavat olla aidosti juuri sellaisia kuin ovat ilman leimautumisen pelkoa. Netissä kuka tahansa voi keskustella anonyymisti omista haluistaan, vaikka ne eivät olisikaan valtaväestön näkökulmasta normaaleja tai hyväksyttäviä. On vapauttavaa saada olla oma itsensä, vaikka aidosti omana itsenä oleminen onnistuisikin vain internetissä.

Related imageVertaistuen merkitys

Muilta keskustelupalstoilla pörrääviltä ihmisiltä on mahdollista löytää vertaistukea myös omien ongelmien ratkaisemisessa. Vähemmistöihin kuuluvien ihmisten on helppo jakaa kokemuksiaan anonyymisti muille ihmisille ja keskustella esimerkiksi viranomaisten taholta koetusta syrjinnästä. Anonyymiys takaa sen, että netissä on todella helppoa puhua vaikeistakin asioista tavalla, johon moni ei oikeassa elämässä pystyisi.

Monelle homoseksuaalille tai transihmiselle voi olla todella vaikeaa puhua viranomaisten harjoittamasta syrjinnästä oman lähipiirin kanssa, mikäli henkilön omaan lähipiiriin ei kuulu muita samankaltaisia kokemuksia kokeneita henkilöitä. pelko oman lähipiirin tuomitsevuudesta kannustaakin monia ihmisiä keskustelemaan vaikeista asioista internetissä. Siellä ei joudu kohtaamaan tuomitsevia katseita, selän takan kuiskuttelua tai väkivaltaa, joita monet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt ovat joutuneet kokemaan jossain vaiheessa elämäänsä.

Kaikilla ei oikeassa elämässä edes ole sellaista kasvokkaista keskustelukumppania, jolle voisi kertoa omaa elämää koskettavista vaikeista aiheista, kuten omasta seksuaalisuudestaan, haluistaan tai omasta sukupuoli-identiteetistä. Netistä löytyvä vertaistuki onkin monelle vähemmistöön kuuluvalle ihmiselle elintärkeää.