Sateenkaariperheet Ry

Image result for Sateenkaariperheet RySateenkaariperheiksi kutustaan lapsiperheitä, joista toinen tai molemmat vanhemmat kuuluvat johonkin seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön. Ei ole olemassa vain yhdenlaisia sateenkaariperheitä, vaan ne ovat keskenään hyvin erilaisia. Ydinperheen voi muodostaa miespari tai naispari tai toinen perheen vanhemmista voi olla trans- tai intersukupuolinen. Lapset on voitu adoptoida tai toinen tai molemmat vanhemmista voivat olla lapsen tai lapsien biologinen vanhempi.

Suomalaisen perhepolitiikan kehittäminen

Sateenkaariperheet Ry on valtakunnallinen perhejärjestö, jonka tehtävänä on kehittää suomalaista perhepolitiikkaa, parantaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien perheiden oikeuksia, kehittää sosiaali- ja terveyspalveluita sekä tukea moninaisuuskasvatusta. Se toimii sateenkaariperheiden ja perhettä suunnittelevien kontaktifoorumina, tukiryhmänä ja edunvalvojana. Sateenkaariperheet tarvitsevat monenlaista erityistukea, jota Sateenkaariperheet Ry tarjoaa.

Perheiden moninaisuuden huomioiminen

Sateenkaariperheet Ry:llä on tärkeä rooli perheiden moninaisuuden huomioimisen lisäämisessä suomalaisessa yhteiskunnassa. Perheiden moninaisuutta tuodaan esille järjestön tuottamissa ja julkaisemisessa tiedotteissa, kampanjoissa ja nettisivuilla. Sateenkaariperheet voivat osallistua vapaaehtoisten järjestämään tukitoimintaan. Valtaosa Sateenkaariperheet Ry:n toiminnasta perustuu järjestelmälliseen vapaaehtoistyöhön sekä suomalaisten vapaaehtoiseen panokseen monimuotoisten perheiden tukemiseksi. Vapaaehtoistyöntekijät mahdollistavat muun muassa sen, että Sateenkaariperheet RY pystyy järjestämään vertaistapaamisia ympäri Suomea.

Järjestö organisoi lukuisia todella suosittuja perhetapaamisia, joita se kutsuu matalan kynnyksen tapaamisiksi, sillä niihin on helppo tulla mukaan. Tapaamiset ovat rentoja ja niiden sisältö vaihtelee vapaaehtoisten järjestäjien ja perheiden omien toiveiden mukaan. Suosittuja ovat myös perheleirit, joihin sateenkaariperheiden vanhemmat ja lapset ovat tervetulleita. Moninaisuus on osana monien perheiden arkea, ja moninaisuutta halutaan tukea arkielämän askareissa.

Paikallistoimintaa vapaaehtoisten voimin

Sateenkaariperheet Ry:tä tukee rahallisesti Veikkaus, muutamat suomalaiset kaupugit sekä Ulkoasiainministeriö. Mukaan toimintaan on helppo liittyä joko jäsenenä tai vapaaehtoisena. Vapaaehtoiset muodostavat ympäri Suomea pieniä paikallistiimejä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat aktiivisesti alueellista vertaistoimintaa. Paikallistoiminta on tärkeätä, koska näin perheet pääsevät helposti mukaan toimintaan ja saavat tukea asuinpaikkakunnaltaan tai sen lähialueilta. Konkreettisina esimerkkeinä paikallistoiminnasta ovat esimeriksi leikkipuistotapaamiset, joissa sateenkaariperheet ja heidän lapsena voivat verkostoitua ja jakaa kokemuksiaan. Paikallistoimintaa ei vielä ole kaikilla Suomen paikkakunnilla, mutta monista kaupungeista löytyy oma paikallistiiiminsä. Rahalliset avustukset ohjataan muun muassa paikallistoimintaan ja sen kehittämiseen.