Kategoriat
Uncategorized

Osta uusi mobiili kotelo ja pidä taukoa puhelimesta, jos se vie kaiken ajan – liiallinen puhelimen käyttö voi aiheuttaa yksinäisyyttä

Yksinäisyys on Suomessa iso ongelma. Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluvilla LGBTIQ-ihmisillä yksinäisyyden kokemukset ovat yleisiä. Usein käy niin, että ihminen on asiansa kanssa aivan yksin eikä voi jakaa kokemuksiaan kenenkään kanssa. Jos muiden seurassa pitää esittää jotain muuta kuin mitä oikeasti on, saattaa olla helpompaa välttää muiden kohtaamisia.

Ne, jotka uskaltavat rohkeasti olla omina itsenään, voivat puolestaan altistua syrjinnälle ja ennakkoluuloille. Jatkuva stressitilassa oleminen ja eläminen voi lisätä masennuksen, ahdistuksen ja muiden mielenterveysongelmien riskiä. Nämä puolestaan aiheuttavat yksinäisyyttä.

Moni hakee yksinäisyyden kokemuksiinsa tukea erilaisista sosiaalisen median yhteisöistä. Siitä voi olla sekä hyötyä että haittaa. Siksi on tärkeää tunnistaa yksinäisyyden merkit, sillä yksinäisyyteen ja sen yksilölle ja yhteiskunnalle aiheuttamiin vaikutuksiin voidaan vaikuttaa erilaisilla toimilla.

Some tarjoaa vertaistukea, mutta voi myös eristää

Mobiililaitteet, sosiaalinen media ja erilaiset verkkoalustat voivat toimia monen ihmisen ainoana sosiaalisena kontaktina. Kasvokkaiset kontaktit muihin ihmisiin voivat olla olemattomat. Ihminen saattaa unohtaa, että välillä olisi hyvä lähteä ulos tapaamaan muita – ja jättää puhelin kotiin. Jos onnistuu viettämään aikaa ilman puhelinta, voi sen jälkeen palkita itsensä vaikka uudella mobiili kotelo ostoksella. Koteloita voi löytää esimerkiksi SkalHuset.fi -sivulta.

Sosiaalisen median sivustot ja erilaiset verkkoalustat ja -yhteisöt tarjoavat helpon tavan luoda yhteyksiä. Niiden avulla voi seurata muita ihmisiä, identifioitua heihin ja kertoa halutessaan itsestään. Voi liittyä erilaisiin ryhmiin ja foorumeihin ja käydä mielekkäitä keskusteluja muiden samanhenkisten ihmisten kanssa. Tämä voi auttaa luomaan yhteenkuuluvuuden tunnetta, silloin kun tuntee olevansa yksin. Monelle yksinäisyyden kanssa kamppailevalle henkilölle mobiililaite toimiikin lohdun lähteenä.

On kuitenkin tärkeää tunnistaa, milloin on liian riippuvainen mobiililaitteesta. Voi olla, että irrottautuminen virtuaalimaailmasta ja fyysisten yhteyksien luominen muihin ihmisiin on muuttunut vaikeaksi tai jopa mahdottomaksi. Vaikka kokisi saavansa tukea ja ystävyyden kokemuksia verkosta, se ei riitä. Voidakseen hyvin ihminen tarvitsee myös toisen ihmisen läsnäoloa ja läheisyyttä.

On siis tärkeää pitää mielessä, että oikean elämän yhteydet ovat tärkeitä, jotta voi tuntea olevansa rakastettu ja hyväksytty. On otettava taukoa somesta, jätettävä puhelin kotiin ja lähdettävä ulos tapaamaan ihmisiä. Verkossa solmittuja ystävyyssuhteita voi hyödyntää, kun miettii, kenelle uskaltaisi ehdottaa tapaamista.

Moniperustaisen syrjinnän kokemukset

Yksinäisyys voi tuntua musertavalta, jos sen lisäksi kokee jatkuvaa syrjintää. Monet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kärsivätkin kroonisesta stressistä vähemmistöasemansa takia. Koko elämä saattaa pyöriä vähemmistöön kuulumisen aiheuttamien ongelmien ympärillä. Kaikki voimavarat menevät vähemmistöstressistä selviytymiseen ja voi olla vaikeaa keskittyä esimerkiksi opintoihin, työelämään tai muihin elämässä merkityksellisiin asioihin.

Moniperusteisesta syrjinnästä puhutaan, kun henkilö kuuluu useampaan kuin yhteen vähemmistöön ja kokee sen vuoksi syrjintää. Esimerkiksi henkilö, joka kuuluu sukupuolivähemmistöön ja joka itse tai jonka vanhemmat ovat syntyneet muualla kuin Suomessa, voi kohdata moniperusteista syrjintää. Tämä voi entisestään lisätä eristäytyneisyyden ja yksinäisyyden kokemuksia. Ihminen ei ehkä tunne olevansa edustettuna missään ryhmässä ja tuntee, että ei oikeastaan kuulu mihinkään. Osattomuuden kokemus voi olla hyvin vahva.

Myös pienillä paikkakunnilla asuvat LGBTIQ-ihmiset saattavat tuntea itsensä erittäin yksinäiseksi. Voi olla vaikeaa löytää omalta paikkakunnalta muita, jotka jakaisivat samat kokemukset ja ymmärtäisivät ne haasteet, joita yhteisöön kuuluminen tuo mukanaan. Mahdollisuuksia viettää aikaa ulkona samalla tavalla ajattelevien ja kokevien ihmisten kanssa ei yksinkertaisesti ole. Ainoa mahdollisuus on olla kotona ja saada tukea ja ystäviä verkon välityksellä.

Yksinäisyyden voittaminen

Yksinäisyys aiheuttaa fyysisiä, henkisiä ja emotionaalisia seurauksia. Yksinäisyys saattaa lisätä esimerkiksi masennuksen, ahdistuneisuuden, unihäiriöiden ja unettomuuden riskiä. Se saattaa aiheuttaa myös toivottomuuden ja arvottomuuden tunteita ja pahimmillaan itsetuhoisia ajatuksia. Yksinäisyys voi lisätä ihmisten epäluottamusta muita kohtaan, mikä vaikeuttaa merkityksellisten ihmissuhteiden solmimista.

Ihmiset, joilla sen sijaan on vahvat sosiaaliset suhteet, ovat fyysisesti ja psyykkisesti paremmassa kunnossa, elävät pidempään ja kärsivät harvemmin masennuksesta tai ahdistuksesta. Sen tähden on tärkeää tunnistaa yksinäisyydestä kärsivät ihmiset ja panostaa heidän tukemiseensa erilaisin keinoin.  Seuraavassa avataan muutamia keinoja, miten syrjintään ja yksinäisyyden kokemuksiin voidaan vaikuttaa.

Edistetään yhteiskunnan monimuotoisuutta

Monimuotoisuuden edistäminen auttaa parantamaan erilaisiin vähemmistöihin kuuluvien ihmisten hyvinvointia. Esimerkiksi monimuotoisempien työpaikkojen luominen ja vähemmistöjen edustuksen edistäminen johtotehtävissä voivat auttaa luomaan ympäristön, jossa kaikki voivat olla mukana ja tuntea itsensä hyväksytyksi. On myös tärkeää investoida aloitteisiin ja toimenpiteisiin, joiden tavoitteena on lisätä eri yhteisöjen ja vähemmistöjen yleistä hyväksyntää ja arvostusta.

Lisätään tietoisuutta ja tarjotaan tukea

LGBTQ-ihmisille tarjoavat tukea erilaiset vertaisryhmät ja yhteisöt. Ne toimivat sekä verkossa että paikallisesti. Nämä ryhmät tarjoavat turvallisen ja tervetulleeksi toivottavan tilan. Ne voivat myös tarjota neuvoja ja opastusta seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvien kysymysten käsittelyyn. Monissa yliopistoissa ja korkeakouluissa on LGBTQ-opiskelijajärjestöjä, jotka antavat tietoa ja tukea.

Varmistetaan, että kukaan ei jää yksin

On tärkeää muistaa, että vaikeita omalle kohdalle tulevia asioita ei tarvitse kokea yksin. Vertaistuki ei kuitenkaan aina riitä. Kun tuntuu, että ei jaksa yksinäisyyden kokemuksien ja muiden haasteiden kanssa, on tärkeää olla yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen. Siksi tarvitaan saavutettavampia mielenterveyspalveluja ihmisille, joille yksinäisyys tai syrjinnän kokemukset ovat jo aiheuttaneet vakavia haasteita.

Yksinäisyys voi olla vaikea ja musertava kokemus, mutta sen ei tarvitse kestää ikuisesti. Toisten puoleen kääntyminen voi auttaa vähentämään osattomuuden tunnetta. Muiden avulla voi löytää välineitä käsitellä omia tunteita ja keinoja voida paremmin.