Seta Ry toimii suvaitsevaisen yhteiskunnan rakentamiseksi

Image result for Seta Ry toimii suvaitsevaisen yhteiskunnan rakentamiseksiSuomalaisten homoseksuaalien oikeuksien edistämiseksi perustettu Seta Ry lukeutuu Suomen tärkeimpiin ihmisoikeus- ja sosiaalialan kansalaisjärjestöihin. Se on kattojärjestö, johon nykyisellään kuuluu jopa 25 jäsenjärjestöä ympäri Suomen. Se on toiminnallaan edistänyt monien suomalaisten hyvinvointia ja parantanut suomalaista asenneilmapiiriä jo vuosikymmenien ajan. Seta Ry:n perusti homoseksuaalisten miesten ryhmä, joka halusi parantaa homoseksuaalien asemaa aikansa konservatiivisessa suomalaisessa yhteiskunnassa. Vuodesta 1974 saakka Seta on pyrkinyt parantamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemaa ja heidän oikeuksiensa toteutumista.

Seta Ry:n tavoitteena on edistää ihmisten yhteiskunnallista yhdenvertaisuutta seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä riippumatta. Järjestö edustaa homoseksuaaleja, transsukupuolisia, biseksuaaleja ja intersukupuolisia.

Tärkeänä tavoitteena Seta Ry:n toiminnassa on se, että muun muassa edellämainittuja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohdeltaisiin yhdenvertaisina kansalaisina Suomessa. Yhdenvertaisuuden tulisi järjestön mielestä näkyä kasvatuksessa, opetuksessa, lainsäädännössä, terveydenhuollossa ja monissa muissa yhteiskunnallisen toiminnan osa-alueissa.

Seta julkaisee paljon erilaista tiedotusmateriaalia, järjestää koulutuksia eri alojen ammattilaisille, tekee kouluvierailuita vapaaehtoisten avustuksella ja tarjoaa tukipalveluita. Seta Ry:n tavoitteena on ollut myös muuttaa suomalaista asenneilmapiiri siten, että ihmisten asenteet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaa paranisi. Yhdenvertaisuuden tulisi toteutua kouluissa, työpaikoilla ja terveydenhuollossa. Tärkeässä roolissa Setan toiminnassa on ollut myös lainsäädäntöön vaikuttaminen. Se on kampanjoinut muun muassa tasavertaisen avioliittolain ja translain uudistamisen puolesta.

Vaikka Setan historia on edelleen melko lyhyt, on järjestö kuitenkin saanut paljon aikaan. Setan vaatimuksesta homoseksuaalisuuden tautiluokitus poistettiin vuonna 1981. Tasa-arvoinen avioliittolaki astui voimaan 2017. Seta vaati myös seksuaalivähemmistöjen syrjintää valvovan virkamiehen viran perustamista. Riippumattoman yhdenvertaisuusvaltuutetun virka perustettiin vuonna 2015. Seta toimi tärkeässä roolissa 1980-luvulla HIV – virustartunnan saaneiden ihmisten hoitamisessa perustamalla HIV – säätiön, joka avasi Aids – tukikeskuksia usealle paikkakunnalle Suomessa.

Seta on jäsenen monessa kansainvälisessä organisaatiossa. Sillä on tärkeä rooli eurooppalaisessa ILGA-Europassa, joka kokoaa yhteen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksia puolustavat järjestöt Euroopassa. Sillä on myös neuvoa-antava rooli YK:n talous- ja sosiaalineuvostossa.

Seta Ry on omalta osaltaan vaikuttanut siihen, että varsin konservatiivisesta Suomesta on tullut avarakatseisempi ja tasavertaisempi maa, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöillä on asiat hyvin maailmaanlaajuisessa mittakaavassa tarkasteltuna. Suomen sijoitus on korkea eurooppalaisessa lhbti -oikeuksien vertailussa.