Seksuaalivähemmistöjen kohtaamat ongelmat

Image result for Seksuaalivähemmistöjen kohtaamat ongelmatSeksuaali- ja sukupuolivähemmistöt ovat aina kuuluneet suomalaisen yhteiskunnan vähemmistöön, jotka poikkeavat seksuaaliselta ja sukupuoliselta suuntautumiseltaan heteroista. Suomalaisessa yhteiskunnassa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin on aina viime vuosikymmeniin saakka suhtauduttu paheksuvasti, mutta etenkin viime vuosien aikana homoseksuaalien asema on parantunut huomattavasti ja heidän oikeuksiaan on ajettu aktiivisesti ei vain seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen toimesta, vaan koko suomalaisen yhteiskunnan enemmistön toimesta. Vaikka he kohtaavat edelleen monia ongelmia seksuaalisen suuntautumisensa takia, on homoseksuaalien asema parantunut ja he voivat elää paljon vapaampaa elämää kuin vuosikymmeniä sitten, jolloin he elivät yhteiskunnan marginalisoimana.

Homoseksuaalit ovat saaneet valtavasti negatiivista huomiota kohdalleen, koska monet ihmiset ovat ajatelleet, ettei homoseksuaalisuus ole millään tapaa oikein. Sen vääryyttä on perusteltu esimerkiksi Raamatun avulla, koska Raamatussa Jumala antaa ihmisille tehtäväksi lisääntyä maan täyttämiseksi. Nykyään kuitenkin jopa Suomen kirkko tukee homoseksuaalien oikeuksien yhteiskunnallista parantamista. Näin ei kuitenkaan ole kaikkialla maailmassa, vaan mitä uskonnollisempi yhteiskunta on, sitä voimakkaammin homoseksuaaleihin suhtaudutaan kielteisesti. Homoseksuaaleja voi kohdata vankila tai jopa kuolema monissa uskonnollisissa maissa.

Homoseksuaalisuutta on ennen pidetty sairautena ja jopa rikoksena. Myös Suomessa homoseksuaalisuutta pidettiin vuosikymmenien ajan sairautena, jonka vuoksi homoseksuaalit joutuivat elämään hyvin salattua elämää. Homoseksuaalisuuden sairausluokitus poistettiin vasta 1980-luvulla. Koska homoseksuaalisuutta pidettiin niin pitkään sairautena, ihmisten asenteet homoseksuaaleja kohtaan ovat vaatineet radikaalin muutoksen. Enää ei ole yhteiskunnallisesti soveliasta puhua homoseksuaaleista sairaina tai rikollisina, vaan tämän kaltainen retoriikkaa kuuluu suomalaisen valtaväestön mielestä historiaan.

Homoseksuaalit kokevat kuitenkin elämässään monenlaista syrjintää. Syrjintä voi alkaa jo nuorena ja pahimmassa tapauksessa jatkua läpi elämän. Homoseksuaalien aseman parantamiseksi tärkeätä onkin yrittää vähentää seksuaalisuuteen ja sukupuoleen perustuvaa syrjintää. Suomessa on viime vuosina aktiivisesti yritetty poistaa tämän kaltaista syrjintää kouluissa, työpaikoilla ja lainsäädännössä. Lainsäädäntö kieltää syrjimisen, mutta sitä tapahtuu edelleen hyvin paljon. Syrjinnästä on vaikea saada näyttöä, vaikka homoseksuaalit tunnistavatkin syrjinnän helposti. Moni homoseksuaali joutuukin puntaroimaan syrjinnän pelossa edelleen sitä, kannattaako omasta seksuaalisesta suuntautumisesta kertoa koulussa tai työpaikalla. Kenenkään ei kuitenkaan tulisi joutua peittelemään omaa seksuaalista identiteettiään syrjinnän pelossa.